dentsu aegis network

FINLAND

Markkinapaikka

Miksi tämä on tärkeä

Mainostavan yhteiskunnan rooli on muuttumassa seurauksena kasvavasta huolesta median vaikutusvaltaa kohtaan. Mainostajat ovat yhä tiukemman tarkastelun alla median lähentymisen myötä, mikä on seurausta datajohtoisen markkinoinnin, tuoteasettelun, kohderyhmätavoittelun, sponsoroidun sisällön ja sisältölähtöisen markkinoinnin kasvusta. Meidän tarvitsee olla avoimia ja läpinäkyviä suhteessa mainonnan uusiin tapoihin, jotta voimme säilyttää sidosryhmien luottamuksen.

Suurin yksittäinen mainonnan vaikutus on vaikutus kuluttajien asenteisiin ja käyttäytymiseen – mistä brändeistä ja tuotteista he pitävät ja mitä he ostavat. Mainonnan keinoilla on suuri rooli taloudellisessa elämässä vaikuttaessaan tuotteiden päivittäiseen kysyntään. Mitkä arvot ovat perittyjä mainonnasta ja rohkaisevatko ne kestävään kulutukseen? Meidän tarvitsee rohkaista mainostajia toimimaan sekä asiakkaiden että kuluttajien parhaaksi.

Lähestymistapamme

Olemme asettaneet rohkean tavoitteen markkinapaikoille varmistaaksemme, että ihmisillä on oikeat työkalut ja tieto käytettävissään, jotta he voivat integroida CSR:n osaksi asiakastyötä. Asetamme strategian ja toimintamallit konsernitasolla. Strategia on jalkautettu paikallisesti yritystemme kautta maantieteellisesti brändeittäin mutta myös horisontaalisesti brändeittän toimintamallimme kautta.

Mittaristomme

Käytämme laajaa valikoimaa mittareita markkinapaikkojen toimenpiteiden mittaamiseen, mutta keskeistä on työntekijöidemme kyky liittää CSR osaksi heidän päivittäistä työtään asiakkaille.

Jalanjälkemme

Hyödyntämällä näitä mittareita asetamme vuoden 2011 vertailukohdaksi markkinapaikkojen toimenpiteiden mittaamisessa.
PANOS
Työntekijöiden ajan ja tiedon lahjoittaminen pro bono-työhön.
TUOTOS
Vaikutusvalta pro bono- työssämme ja sen vaikutukset.
Muutos työntekijöidemme asenteissa ja käyttäytymisessä.
VAIKUTUKSET
Työntekijöiden taitojen parantuminen heidän ollessa mukana pro bono-toiminnassa.
Vaikutukset uusiin ja nykyisiin asiakastileihin.
Positiiviset vaikutukset liiketoimintaan muun muassa konsernin maineeseen ja sen säilyttämiseen.

Tavoitteet 2015:

Varmistamme, että 90 % työntekijöistämme ymmärtää, mitä Future Proof tarkoittaa heidän päivittäisessä työssään.

Saavutamme tämän hyödyntämällä jakelukanaviamme:

Kasvatamme sisäistä tietoutta vuosittaisilla globaaleilla sosiaalisen median kampanjoilla;
Sitouttamalla sisäiset ja ulkoiset osakkeenomistajat globaaliin markkinapaikka-ohjelmaamme, missä digitaalisen teknologian vaikutusvaltaa hyödynnetään energiankulutuksen vähentämiseksi;
Koordinoimalla yhdessä uuden liiketoiminnan ja brändiemme kanssa kuinka sitoa työntekijät käyttämään CSR:ää keinona parantaa asiakkaiden palvelua, innovaatiota, yhteistyötä ja luottamusta;
Työskentelemällä yhdessä Future Proof mestareiden kanssa luodaksemme paikallisesti tärkeät koulutukset ja case studyt asiakkaillemme.