dentsu aegis network

FINLAND

Työpaikka

Miksi tämä on tärkeä

Liiketoimintamme nojaa ammattitaitoon, luovuuteen ja oivaltamiseen, jotka työntekijämme tuovat mukanaan. Alamme lahjakkuuksista on kova kisa monilla markkinoillamme, varsinkin nopeasti kasvavilla, joissa liiketoiminta laajenee nopeasti. Säilyäksemme kilpailukykyisinä meidän täytyy jatkuvasti päivittää tietojamme ja taitojamme aloilla kuten digitaalinen markkinointi. Joka tasolla työntekijän vaihdos kasvattaa kustannuksia, vähentää potentiaalia innovaatioiden tekemiseen ja heikentää liiketoimintamme suhteita. Tämän päälle tulee vielä eri maissa toimimisen vaikeudet kuten heikko hallinto ihmisoikeuksissa, korruptiossa ja lahjonnassa sekä syrjintä työpaikoilla ja alalla.

Lähestymistapamme

Olemme asettaneet rohkeat tavoitteet keskittyen siihen, että työntekijämme ovat sitoutuneet luomaan parhaan työpaikan alalla. Asetamme strategian ja toimintamallit konsernitasolla. Strategia on jalkautettu paikallisesti yritystemme kautta maantieteellisesti sekä horisontaalisesti brändiemme toimesta hyödyntämällä toimitusmalliamme.

Mittaristomme

Kaytämme laajaa mittaristoa, joka mittaa työpaikkamme suoriutumista, mutta työpaikan laatua mitattaessa työntekijöiden mielipiteitä mittaavat kyselyt ovat avainasemassa.

Jalanjälkemme

Käyttämällä näitä mittaristoja asetimme vuoden 2011 lähtökohdaksi työpaikkasuoriutumisellemme.

Vaikutukset

Vähemmistö ja moninaisuus
Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet
Syrjintä
Investoinnit oppimiseen ja kehittymiseen

Tavoitteet 2015:

Varmistamme, että 90 % työntekijöistämme ymmärtää, mitä Future Proof tarkoittaa heidän päivittäisessä työssään.

Hyödyntämällä toimitusmalliamme saavutamme tämän:

Kasvatamme sisäistä yhteisötietoisuutta hyödyntämällä vuosittaisia globaaleja sosiaalisen median kampanjoita;
Sitouttamalla sisäiset ja ulkoiset osakkeenomistajat ympäri maailmaa meidän globaali työpaikka-ohjelmaamme, mikä suosii digitaalista teknologiaa energiankulutuksen vähentämisessä;
Koordinoimalla brändiemme ja HR:n kanssa, kuinka sitouttaa työntekijämme sukupuolta, moninaisuutta, syrjimättömyyttä ja ihmisoikeuksia koskeviin kysymyksiin;
Työskentelemällä yhdessä Future Proof mestareiden kanssa luomme paikallisesti tärkeitä toimintoja kuten terveys ja hyvinvointi, syrjimättömyys ja ihmisoikeustoimet.